Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe POLPARTNER świadczy usługi księgowe w języku czeskim i polskim.

 

1. KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość):

 • Tworzenie indywidualnego Planu kont,
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego (GUS),
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Sporządzenie raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli,
 • Obsługa kontroli podatkowych.

 2. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR):

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dokonywanie zapisów w KPiR,
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie deklaracji VAT,
 • Przygotowywanie miesięcznych bilansów,
 • Sporządzanie rocznych informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

3. EWIDENCJA RYCZAŁTOWA:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Sporządzanie deklaracji VAT,
 • Ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • Sporządzanie rocznych informacji o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

4. REJESTRACJA I ROZLICZANIE PODATKU VAT FIRM ZAGRANICZNYCH ZAREJESTROWANYCH DO VAT W POLSCE:

Obowiązek rejestracji do VAT w Polsce firm zagranicznych – niektóre firmy zagraniczne mają obowiązek rejestracji do VAT w Polsce oraz rozliczania w Polsce podatku od towarów i usług. Najczęstsze przypadki obowiązku rejestracji do VAT w Polsce podmiotów zagranicznych:

 • Ustanowienie przez zagranicznego przedsiębiorcę stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w Polsce,
 • Przekroczenie limitu dla sprzedaży wysyłkowej na rzecz polskich osób fizycznych,
 • Posiadanie magazynu na terytorium Polski,
 • Usługi wykonywane na nieruchomościach położonych w Polsce,
 • Gdy zagraniczny przedsiębiorca nie ustanowił w Polsce stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lecz dokonuje w Polsce dostaw towarów lub świadczy usługi, od których to on a nie nabywca musi rozliczyć podatek VAT w Polsce (tzn. wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia).

Dobrowolna rejestracja firmy zagranicznej do VAT w Polsce- przedsiębiorca zagraniczny może dokonać dobrowolnej rejestracji do VAT w Polsce. Po zarejestrowaniu, przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość zwrotu polskiego podatku VAT na takich samych zasadach, na jakich zwrot ten przysługuje firmom polskim.

 

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące:

 • Rejestracji firm zagranicznych do VAT w Polsce,
 • Prowadzenia polskiej ewidencji VAT przedsiębiorcy zagranicznego,
 • Przygotowywania i składania deklaracji VAT,
 • Reprezentacji klienta zagranicznego przed polskim Urzędem Skarbowym.