Usługi BHP

  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Ocena ryzyka zawodowego,
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • Audytowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Opracowywanie instrukcji, technologii oraz procedur z zakresu BHP,
  • Audyty, nadzór i doradztwo w zakresie systemu zarzadzania BHP, systemu zarządzania środowiskowego, systemu zarządzania jakością,
  • Obsługa BHP dla firm,
  • Pomoc przy wdrażaniu i certyfikacji systemu zarzadzania BHP, systemu zarzadzania środowiskowego oraz systemu zarzadzania jakością,
  • Opracowywanie dokumentacji i procedur wymaganych przy wdrażaniu systemów zarządzania.