Pozostałe

 • Sprawozdania GUS,
 • Opłaty środowiskowe,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w Polsce,
 • Założenie spółki z o.o.,
 • Szkolenia z zakresu BHP,
 • PFRON dla zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 • Założenie działalności gospodarczej w Czechach,
 • Księgowość w Czechach w języku polskim,
 • Odpis z czeskiego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • Odpis z czeskiej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Odpis z czeskich Ksiąg Wieczystych.