Kadry, Płace, ZUS

 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła;
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia, dzieła;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i dokumentacji pracowniczej;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS;
 • Usługi BHP.