Zmniejszenie podatku dochodowego CIT z 19% na 15% od 01.01.2017 r.

Dodano dnia: 25.10.2016r.

Podatek dochodowy zostanie obniżony z 19% do 15%. Możliwość stosowania niższej stawki zależeć jednak będzie od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest firma. Tym samym, prawie 3 miliony małych przedsiębiorców będzie nadal płacić podatek według wyższej stawki.

 

 

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy przewidują obniżenie stawki podatku z obecnych 19% do poziomu 15%. Obniżka obejmie jednak tylko płatników CIT. Sejm odrzucił bowiem poprawkę, która miała rozszerzyć obniżkę również na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, iż nowe przepisy zaczną obowiązywać już od stycznia 2017 roku. Ostatecznie, obniżka podatku dochodowego do poziomu 15% obejmie jedynie osoby prawne mające status "małego podatnika". Oznacza to, że z niższej stawki CIT będą mogły skorzystać głównie spółki kapitałowe, których roczny obrót nie przekracza kwoty 1,2 mln EUR (co stanowi równowartość ok. 5 mln zł).

 

 W uzasadnieniu do ustawy napisano, iż obniżka podatku ma na celu "stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych".

W tym kontekście, środowiska przedsiębiorców przypomniały, iż nowe przepisy obejmą zaledwie 390 tysięcy firm zarejestrowanych głównie w formie spółek kapitałowych. Główną formą prowadzenia biznesu w Polsce jest zaś jednoosobowa działalność gospodarcza, w ramach której przedsiębiorcy odprowadzają podatek PIT (nieobjęty obniżką według nowej ustawy). W takiej formie prawnej funkcjonuje prawie 3 miliony firm.

Nic więc dziwnego, iż w trakcie prac nad ustawą zgłoszona została poprawka przewidująca rozszerzenie nowych przepisów również na osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i będące płatnikami PIT. Ostatecznie, poprawka ta została odrzucona. Oznacza to, że niższą stawką podatku objęty zostanie zaledwie co dziesiąty mały przedsiębiorca. 

źródło: http://zus.pox.pl/pit/bedzie-nizszy-podatek-skorzysta-co-dziesiata-firma.htm