Nowy limit zwolnienia z VAT od 01.01.2017 r.

Dodano dnia: 25.10.2016r.

Od 1 stycznia limit zwolnienia z podatku VAT ulegnie podwyższeniu. Zwolnienie z VAT przysługiwać będzie każdej firmie, której roczne obroty nie przekraczają 200 tys. zł.

 

Przypomnijmy, że zwolnienie podmiotowe w podatku VAT przysługuje firmom, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody nie przekraczające określonego w ustawie limitu. Limit ten nie był zmieniany od 6 lat i wynosi obecnie 150 tys. zł.

Zgodnie z planami rządu, już 1 stycznia 2017 roku mają wejść w życie przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nowymi przepisami, limit zwolnienia VAT zostanie podwyższony do kwoty 200 tys. zł.

Ze zwolnienia będą mogły skorzystać również te firmy, które już w roku 2016 przekroczyły przychodowy próg 150 tys. zł, ale nie przekroczyły nowego limitu w wysokości 200 tys. zł.

 

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podwyższenie limitu, pomimo faktu iż limit w wysokości 150 tys. zł miał obowiązywać aż do końca 2018 roku, a więc jeszcze przez kolejne 2 lata. Takie wcześniejsze podwyższenie limitu wymagać będzie jednak zgody Komisji Europejskiej.

źródło: http://zus.pox.pl/vat/bedzie-wyzszy-limit-zwolnienia-z-vat.htm