Nowy limit dla transakcji gotówkowych od 01.01.2017r.

Dodano dnia: 07.12.2016r.

Zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów związane są z uchwaloną wcześniej nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, iż ustawa ta w art.22 określa maksymalną wartość płatności, jaka może zostać uregulowana w formie gotówkowej. W obecnym stanie prawnym, jednorazowa transakcja może zostać rozliczona gotówkowo, pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza kwoty 15 tys. EUR. Od stycznia 2017 roku limit ten zostanie obniżony ponad 4-krotnie, tj. do wartości 15 tys. PLN. Oznacza to, że wszystkie transakcje powyżej tej wartości, będą musiały być rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wraz z obniżeniem limitu transakcji gotówkowych wprowadzono również zmiany do ustawy o PIT. Zgodne z nowymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć części kosztu powyżej 15 tys. zł, w przypadku gdy płatność go dotycząca została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

 

Wprowadzenie nowego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wymusiło również zmiany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR poszerza zatem katalog dowodów księgowych, na podstawie których można dokonać zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów w związku nieprawidłowo dokonaną płatnością. Zmiany przełożyły się też na sposób dokonywania spisu z natury.

Szczegółowa treść zmian w wprowadzonych do PKPiR dostępna jest tutaj.

źródło: http://zus.pox.pl/pit/zmiany-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow-w-2017-roku.htm