Nowy limit dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości od 01.01.2017r.

Dodano dnia: 07.12.2016r.

Od stycznia 2017 roku poszerzony został krąg podmiotów zwolnionych z prowadzenia pełnej księgowości i tym samym uprawnionych do prowadzenia PKPiR. W obecnym stanie prawnym, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie podmioty, których roczne przychody przekraczają 1,2 mln EUR. Od stycznia 2017 roku limit ten zostanie podwyższony do 2 mln EUR.

źródło: http://zus.pox.pl/pit/zmiany-w-podatkowej-ksiedze-przychodow-i-rozchodow-w-2017-roku.htm