Limit dot. opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 01.01.2017r.

Dodano dnia: 27.12.2016r.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmienia się limit przychodów, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej. Obecnie limit ten wynosi 150.000 euro. Od 2017 roku limit zostanie podwyższony do równowartości 250.000 euro dla podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,

Ten wyższy limit dotyczył będzie także podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250 000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej obliczane są wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Ponadto nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzupełnia przepisy dotyczące obliczania ryczałtu po wznowieniu działalności gospodarczej w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem na okres dłuższy niż podstawowy okres zawieszenia.

 

źródło: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-1-stycznia-2017-roku-wazna-zmiana-limitow-podatkowych?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=artykul&utm_term=od-1-stycznia-2017-roku-wazna-zmiana-limitow-podatkowych&utm_content=Jestem-ksiegowa